Hedvábná stezka

Folk Religion - South India

Dynamické a pútavé video zachycujúce krátke okamihy zo života ľudí v južnej Indii. Použité scény boli natočené v roku 2016 počas realizácie antropologického terénneho výskumu a približujú atmosféru súčasnej indickej náboženskej praxe, vrátane extatických rituálnych prejavov.

Poslední komentáře

Informace o filmu

Dynamické a pútavé video zachycujúce krátke okamihy zo života ľudí v južnej Indii. Použité scény boli natočené v roku 2016 počas realizácie antropologického terénneho výskumu a približujú atmosféru súčasnej indickej náboženskej praxe, vrátane extatických rituálnych prejavov.

režie: Ivan Souček
produkce: Ivan Souček
rok: 2016
jméno autora: Ivan Souček
typ: Cestopisný